PREUS

Primera Sessió de Fisioterapia i d’Osteopatia

60 €

Sessió de Fisioterapia i Osteopatia

55 €

Primera Sessió Transtorn Temporomandibular (ATM)

60 €

Sessió Transtorn Temporomandibular (ATM)

55 €

Primera Sessió Insomni i Trastorn d’ansietat (2h)

120 €

Sessió Insomni i Transtorn d’ansietat 

55 €

Sessió Ones de Xoc + INDIBA (tendinopaties)

75 €