Electrolisi Percutania Intratisular i Neuromodulació Percutania Ecoguiada

2024-01-16
Elen Sher
Elen Sher

El sector de la fisioterapia ha evolucionat moltissim en els últims anys i com a professional i docent un dels aspectes que tinc més clars és que no podem obviar els nous abordatges dintre de l’àmbit de la fisioterapia més avançada, és per això que dintre dels meus abordatges incloc técniques com la Neuromodulació Percutania Ecoguiada (NMPe) i la Elictrolisi Percutania terapeutica (EPTE/EPI). 

NMPe

La neuromodulació percutània intratisular ecoguiada és una tècnica de fisioterapia avançada i utilitzada per tractar el dolor. Aquesta tècnica combina l'ús d'ecografia, que permet visualitzar en temps real estructures internes del cos, amb la neuromodulació percutània, un procés on s'aplica estimulació elèctrica de baixa freqüència directament al nervi vinculat amb el dolor. tot i el que pot semblar, és una técnica que no cursa ni en molestia ni és dolorosa. 

El procés típicament inclou aquests passos:

1. Ecografia: s'utilitza per identificar amb precisió la localització dels nervis o teixits afectats.

2. Neuromodulació: es guia una agulla específica fins a la bora del nervi. Aquesta agulla es connecta a un dispositiu que emet impulsos elèctrics de baixa freqüència alterant així la senyal de dolor.

Aquesta tècnica es pot utilitzar en diversos tractaments, com per exemple en el maneig del dolor crònic, o en la rehabilitació després de lesions. L'avantatge principal d'aquest mètode és que permet un tractament molt específic i localitzat, reduint els efectes secundaris i millorant l'eficàcia en comparació amb altres teràpies per al dolor.

EPTE/EPI

L'Electròlisi Percutània Terapeutica Ecoguiada, és una tècnica innovadora i eficaç per tractar lesions en tendons i músculs. Aquest procediment consisteix en l'aplicació d'una corrent elèctrica galvanica a través d'una agulla de punció seca, la qual s'introdueix directament en el teixit lesionat. La guia ecogràfica permet una gran precisió en la localització de la lesió.

El funcionament de l'EPTE/EPI es basa en tres principis fonamentals:

1. Localització Ecogràfica: Mitjançant l'ecografia, es pot visualitzar amb detall l'estructura del múscul o del tendó afectat. Això permet identificar amb exactitud l'àrea lesionada i garantir una aplicació precisa de l'electròlisi.

2. Aplicació de l'Electròlisi: Un cop localitzada la lesió, s'introdueix una agulla fina dins del teixit afectat. Aquesta agulla s'utilitza per aplicar una petita quantitat de corrent elèctric. La corrent provoca una reacció electroquímica que degrada i elimina el teixit lesionat, iniciant un procés de regeneració.

3. Regeneració del Teixit: La reacció electroquímica induïda per l'electròlisi estimula la reparació natural del teixit. 

L'EPTE/EPI és especialment efectiva en casos de tendinitis cròniques, lesions musculars, o en la recuperació post-quirúrgica, entre d'altres. És una tècnica mínimament invasiva, que ofereix resultats ràpids amb un període de recuperació relativament curt. La combinació de precisió ecogràfica i tractament localitzat fa de l'EPTE/EPI una opció terapèutica valuosa en el camp de la fisioteràpia i la medicina esportiva.